Κοντά μας ο χρόνος σας έχει αξία.

Γίνετε μέλος μας σήμερα και αξιοποιήστε τις ικανότητες, τις γνώσεις και το χρόνο σας.

Η τράπεζα χρόνου δημιουργήθηκε σαν ένα σύστημα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της πλατφόρμας.
Χρησιμοποιόντας το χρόνο σαν μονάδα μέτρησης. Όλα ανταλλάσονται με βάση το χρόνο.Πλέον κάποιος δεν χρειάζεται χρήματα για να πάρει ένα μάθημα σε κάποιο θέμα που χρειάζεται, να μάθει μια καινούργια τεχνική ή να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία από ένα επαγγελματία.
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο πολιτών μέσω του οποίου όλοι έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ως μονάδα ανταλλαγής όχι το χρήμα, αλλά το αϊλο «νόμισμα» RΕΜ (RELIFE Εναλλακτική Μονάδα).
Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος προσφέρει 1 ώρα ηλεκτρολογικές υπηρεσίες σε κάποιο μέλος και με αυτό τον τρόπο κερδίζει 1 RΕΜ το οποίο στη συνέχεια το ξοδεύει λαμβάνοντας 1 ώρα μάθημα αγγλικών.
Σας προσκαλούμε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, η οποία απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ, εθελοντές, εργαζόμενους, ανέργους, φοιτητές, συνταξιούχους, άπορους και ιδιαίτερα σήμερα έχει ύψιστη κοινωνική χρησιμότητα εφόσον μπορεί να καλύψει βασικές καθημερινές ανάγκες του κάθε σπιτιού, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος.

RELIFE CYPRUS - Η αλληλοβοήθεια στη πράξη